Edictes

Exercici: 2017 Bop: 31-0 Edicte: 1003 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 18-0 Edicte: 443 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'exposició pública d'un padró
Exercici: 2017 Bop: 17-0 Edicte: 340 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'article 9 del Reglament de règim interior del mercat municipal d'abastaments
Exercici: 2016 Bop: 232-0 Edicte: 10228 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'incoació de l'expedient per a la desafectació d'un bé demanial
Exercici: 2016 Bop: 231-0 Edicte: 9997 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació definitiva del projecte de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals
Exercici: 2016 Bop: 227-0 Edicte: 9947 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2016 Bop: 149-0 Edicte: 6672 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'article 9 del Reglament de règim interior del mercat municipal d'abastaments
Exercici: 2016 Bop: 149-0 Edicte: 6671 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2016 Bop: 139-0 Edicte: 6177 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'informació pública del compte general de l'exercici 2015
Exercici: 2016 Bop: 111-0 Edicte: 4812 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança fiscal per a l'exercici 2016

 

20-02-2017
Mati
Sol
Tarda
Sol i núvols alts
TMin. 4º | TMax. 17º
21-02-2017
Mati
Sol
Tarda
Sol i núvols alts
TMin. 5º | TMax. 18º