Edictes

Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5359 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació Inicial de modificació dels articles 10, 20 i 22 de l'Ordenança de Circulació
Exercici: 2020 Bop: 149-0 Edicte: 5358 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació Inicial de modificació de l'article 16 de l'Ordenança de guals
Exercici: 2020 Bop: 144-0 Edicte: 5125 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació definitiva del Pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercicil 2020
Exercici: 2020 Bop: 112-0 Edicte: 3796 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació inicial del Pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 95-0 Edicte: 2879 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació de la modificació del preu públic de l'aparcament en zona blava
Exercici: 2020 Bop: 45-0 Edicte: 1541 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Modificació horari de sessions ordinàries del Ple Municipal
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 340 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Rectificació errors materials ordenances fiscals 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10390 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'Ordenances Fiscals per l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9625 AJUNTAMENT DE PORTBOU Anunci sobre aprovació dels preus públics pels serveis del Centre de Serveis d'àmbit rural per a la gent gran "El Balcó" de Portbou
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9240 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits

 

06-08-2020
Mati
Sol
Tarda
Sol
TMin. 17º | TMax. 32º
07-08-2020
Mati
Sol
Tarda
Sol
TMin. 19º | TMax. 33º