Edictes

Exercici: 2017 Bop: 136-0 Edicte: 6041 AJUNTAMENT DE PORTBOU Anunci sobre delegacions als regidors
Exercici: 2017 Bop: 122-0 Edicte: 5347 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 1/2017 de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 114-0 Edicte: 4992 AJUNTAMENT DE PORTBOU Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 4887 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 105-0 Edicte: 4442 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació d'un preu públic
Exercici: 2017 Bop: 104-0 Edicte: 4406 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'exposició pública de padrons
Exercici: 2017 Bop: 96-0 Edicte: 3999 AJUNTAMENT DE PORTBOU Anunci d'aprovació del plec de clàusules que regiran l'alienació de dos habitatges ubicats al carrer Méndez Núñez, 22, pis 3r-A i pis 3r-B
Exercici: 2017 Bop: 90-0 Edicte: 3719 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 71-0 Edicte: 2790 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte sobre modificació de les delegacions als regidors
Exercici: 2017 Bop: 56-0 Edicte: 2093 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per als centres de treball de Llançà, Portbou i Port de la Selva, per als anys 2016-2020 (codi de conveni núm. 17000721011994)

 

17-08-2017
Mati
Sol
Tarda
Sol
TMin. 19º | TMax. 33º
18-08-2017
Mati
Sol
Tarda
Sol
TMin. 19º | TMax. 34º