Edictes

Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4232 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació Inicial dels expedients de modificació de crèdit 01/2022 i 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 79-0 Edicte: 3252 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 25, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 50-0 Edicte: 1788 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació inicial del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Portbou
Exercici: 2022 Bop: 48-0 Edicte: 1793 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal de Renovació de la xarxa d'aigua: tram del túnel, amb tramitació urgent
Exercici: 2022 Bop: 47-0 Edicte: 1670 DEPARTAMENT D'EMPRESA I TREBALL (GIRONA) - Inscripció i publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa FCC Medio Ambiente, SAU, per als centres de treball de Llançà, Portbou i Port de la Selva, per als anys 2021 - 2024 (codi conveni núm. 17000721011994)
Exercici: 2022 Bop: 44-0 Edicte: 1539 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.25, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 44-0 Edicte: 1537 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Modificació de les tarifes del preu públic per utilització de la zona blava d'aparcament
Exercici: 2022 Bop: 8-0 Edicte: 83 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Correcció d'errors materials de l'anunci d'aprovació definitiva de les modificacions de les Ordenances fiscals per al 2022
Exercici: 2022 Bop: 2-0 Edicte: 11321 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10938 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació definitiva de les modificacions de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022

 

25-05-2022
Mati
Entre mig i molt ennuvolat
Tarda
Entre mig i molt ennuvolat
TMin. 14º | TMax. 22º
26-05-2022
Mati
Entre poc i mig ennuvolat
Tarda
Entre poc i mig ennuvolat
TMin. 16º | TMax. 23º