Edictes

Exercici: 2021 Bop: 197-0 Edicte: 8460 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Modificació del règim de sessions ordinàries del Ple
Exercici: 2021 Bop: 195-0 Edicte: 8458 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 04/2021
Exercici: 2021 Bop: 188-0 Edicte: 8109 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Modificació dels preus públics del Centre de Serveis
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7032 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6687 ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS) - Información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto constructivo del puente sobre la riera de Palagret de la línea 270: bif. Aragó - frontera Cerbere (P.K. 274+305) /Portbou, P.K. 217+037
Exercici: 2021 Bop: 145-0 Edicte: 6533 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Contractació de personal laboral temporal i nomenament de funcionaris interins
Exercici: 2021 Bop: 119-0 Edicte: 5384 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 98-0 Edicte: 4228 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 6 de les normes subsidiàries de Portbou
Exercici: 2021 Bop: 97-0 Edicte: 4156 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Exposició pública de dos padrons de taxes de l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 97-0 Edicte: 4140 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació inicial del Reglament regulador del servei de cementiri de Portbou

 

17-10-2021
Mati
Sol
Tarda
Sol i núvols alts
TMin. 9º | TMax. 24º
18-10-2021
Mati
Sol
Tarda
Sol
TMin. 10º | TMax. 22º