Edictes

Exercici: 2022 Bop: 177-0 Edicte: 8128 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 7902 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit al pressupost de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 124-0 Edicte: 5824 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació inicial de la memòria valorada de les obres d'arranjament de la antiga zona d'autòpsies del cementiri de Portbou
Exercici: 2022 Bop: 121-0 Edicte: 5675 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Incoació de l'expedient de declaració de Bé Cultural d'Interès Local de la barraca de pescadors gran de la Platja Petita de Portbou
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4590 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Exposició pública de dos padrons de cobrament de taxes municipals
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4693 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per estabilització 2022
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4232 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació Inicial dels expedients de modificació de crèdit 01/2022 i 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 79-0 Edicte: 3252 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 25, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 50-0 Edicte: 1788 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació inicial del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Portbou
Exercici: 2022 Bop: 48-0 Edicte: 1793 AJUNTAMENT DE PORTBOU - Aprovació inicial del Projecte d'obra municipal de Renovació de la xarxa d'aigua: tram del túnel, amb tramitació urgent

 

26-09-2022
Mati
Sol
Tarda
Entre poc i mig ennuvolat
TMin. 12º | TMax. 23º
27-09-2022
Mati
Entre poc i mig ennuvolat
Tarda
Entre poc i mig ennuvolat
TMin. 14º | TMax. 23º