Edictes

Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5965 AJUNTAMENT DE PORTBOU Anunci de nomenament de funcionaris interins per ocupar dues places de vigilant municipal
Exercici: 2018 Bop: 118-0 Edicte: 5327 AJUNTAMENT DE PORTBOU Anunci d'aprovació inicial del Reglament de mercat no sedentari
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4916 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'exposició pública de padrons
Exercici: 2018 Bop: 106-0 Edicte: 4834 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'exposició pública d'un padró
Exercici: 2018 Bop: 102-0 Edicte: 4538 AJUNTAMENT DE PORTBOU Anunci d'assumpció de competències pròpies d'alcalde
Exercici: 2018 Bop: 102-0 Edicte: 4535 AJUNTAMENT DE PORTBOU Anunci de delegació expressa a favor del 1r. tinent d'alcalde
Exercici: 2018 Bop: 99-0 Edicte: 4477 AJUNTAMENT DE PORTBOU Anunci de rectificació de les bases reguladores del procediment de selecció de dues persones com a vigilants municipals durant la temporada d'estiu 2018
Exercici: 2018 Bop: 90-0 Edicte: 3983 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació del Pla d'acció per a l'energia sostenible i el clima (PAESC)
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2773 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria d'un procés selectiu
Exercici: 2018 Bop: 38-0 Edicte: 1469 AJUNTAMENT DE PORTBOU Anunci de delegacions als regidors

 

18-07-2018
Mati
Sol
Tarda
Sol
TMin. 19º | TMax. 33º
19-07-2018
Mati
Sol
Tarda
Sol
TMin. 19º | TMax. 34º