Edictes

Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10390 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'Ordenances Fiscals per l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9625 AJUNTAMENT DE PORTBOU Anunci sobre aprovació dels preus públics pels serveis del Centre de Serveis d'àmbit rural per a la gent gran "El Balcó" de Portbou
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9240 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8595 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 210-0 Edicte: 8423 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació del plec de clàusules que regirà el contracte d'obres "Pavimentació Camí del Pantà"
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7757 AJUNTAMENT DE PORTBOU Anunci d'aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de peó de la brigada municipal, en règim laboral fixe i la constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 185-0 Edicte: 7366 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte de modificació del règim d'indemnitzacions en concepte d'assistència a sessions
Exercici: 2019 Bop: 175-0 Edicte: 7072 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació de l'Oferta pública d'ocupació extraordinària 2019
Exercici: 2019 Bop: 168-0 Edicte: 6870 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'informació pública de l'expedient per a la cessió gratuïta d'un bé immoble patrimonial
Exercici: 2019 Bop: 165-0 Edicte: 6807 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'exposició pública d'un projecte d'obres

 

24-01-2020
Mati
Entre poc i mig ennuvolat
Tarda
Sol
TMin. 3º | TMax. 15º
25-01-2020
Mati
Sol
Tarda
Entre mig i molt ennuvolat
TMin. 2º | TMax. 15º