Edictes

Exercici: 2017 Bop: 122-0 Edicte: 5347 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 1/2017 de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 114-0 Edicte: 4992 AJUNTAMENT DE PORTBOU Anunci d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2017 Bop: 113-0 Edicte: 4887 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 105-0 Edicte: 4442 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació d'un preu públic
Exercici: 2017 Bop: 104-0 Edicte: 4406 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'exposició pública de padrons
Exercici: 2017 Bop: 96-0 Edicte: 3999 AJUNTAMENT DE PORTBOU Anunci d'aprovació del plec de clàusules que regiran l'alienació de dos habitatges ubicats al carrer Méndez Núñez, 22, pis 3r-A i pis 3r-B
Exercici: 2017 Bop: 90-0 Edicte: 3719 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 71-0 Edicte: 2790 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte sobre modificació de les delegacions als regidors
Exercici: 2017 Bop: 56-0 Edicte: 2093 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per als centres de treball de Llançà, Portbou i Port de la Selva, per als anys 2016-2020 (codi de conveni núm. 17000721011994)
Exercici: 2017 Bop: 31-0 Edicte: 1003 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2017

 

27-06-2017
Mati
Sol
Tarda
Sol
TMin. 18º | TMax. 30º
28-06-2017
Mati
Entre mig i molt ennuvolat
Tarda
Entre mig i molt ennuvolat
TMin. 16º | TMax. 26º