Edictes

Exercici: 2017 Bop: 71-0 Edicte: 2790 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte sobre modificació de les delegacions als regidors
Exercici: 2017 Bop: 56-0 Edicte: 2093 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, per als centres de treball de Llançà, Portbou i Port de la Selva, per als anys 2016-2020 (codi de conveni núm. 17000721011994)
Exercici: 2017 Bop: 31-0 Edicte: 1003 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 18-0 Edicte: 443 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'exposició pública d'un padró
Exercici: 2017 Bop: 17-0 Edicte: 340 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de l'article 9 del Reglament de règim interior del mercat municipal d'abastaments
Exercici: 2016 Bop: 232-0 Edicte: 10228 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'incoació de l'expedient per a la desafectació d'un bé demanial
Exercici: 2016 Bop: 231-0 Edicte: 9997 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació definitiva del projecte de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals
Exercici: 2016 Bop: 227-0 Edicte: 9947 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2016 Bop: 149-0 Edicte: 6672 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació inicial de la modificació de l'article 9 del Reglament de règim interior del mercat municipal d'abastaments
Exercici: 2016 Bop: 149-0 Edicte: 6671 AJUNTAMENT DE PORTBOU Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte

 

28-04-2017
Mati
Sol
Tarda
Sol
TMin. 3º | TMax. 17º
29-04-2017
Mati
Sol
Tarda
Sol i núvols alts
TMin. 3º | TMax. 20º